Trường Đại học Quang Trung Qui Nhơn

Tổng quan
Trường Đại học Quang Trung Qui Nhơn
Trường Đại học Quang Trung Qui Nhơn
Địa điểm
Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại
056 3648389
Fax
056 3648389
Website
http://quangtrung.edu.vn
Tên trường
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG - QUANG TRUNG UNIVERSITY
Giới thiệu dự án

-Xuất phát từ Nghị quyết số 14/QĐ/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ chủ trương về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 Đề án đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2006-2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Các chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước và được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp Chính quyền tỉnh Bình Định; nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực kinh tế trọng điểm vùng Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Nguyện vọng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định mong muốn có một trường Đại Học ra đời trên mảnh đất mang tên vị anh hùng dân tộc “Quang Trung” đã có công thống nhất và bảo vệ Đất nước. Đó là cơ sở thuận lợi cho việc sớm ra đời trường đại học Quang Trung.

-Ngày 17-03-2006 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 62/QĐ - TTg thành lập trường Đại học Quang Trung, quê hương của Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ), Trường mang tên “Quang Trung” để ghi nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc.

Thông tin chi tiết dự án
Xem thêm thông tin tại website : http://quangtrung.edu.vn/

Dự án khác

Chưa có sản phẩm nào