Tuyển dụng

 Tập đoàn Hoàn Cầu hoạt động dựa trên nền tảng ổn định, bền vững và phát triển công ty phù hợp với hiện tại và xu hướng tương lai. Vì vậy chúng tôi thường xuyên tuyển dụng nhân sự “đúng người - đúng việc” là nguyên tắc hàng đầu cho nhu cầu thật tế của công ty. Đối với chúng tôi việc tuyển dụng và đào tạo để có được đội ngủ nhân sự chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu. Công tác tuyển dụng được xem xét trên quan điểm không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính và tuổi tác, chúng tôi chỉ tập trung vào đạo đức và năng lực phù hợp với công việc, chứ không chú trọng nhiều vào bằng cấp của nhân sự dự tuyển.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG:

Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.

Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.

Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong từng nhu cầu thật tế.